عنوان سایت
جمعه 19آذر 1395
  اخبار سازمان
جانشین بسیج اساتید گلستان از برگزاری دو برنامه محوری استانی خبر داد و گفت : همایش بصیرت «م ...
به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج اساتید استان گلستان، در پی هجمه و هتاک های صورت گرفته به ...
متاسفانه در روز چهارشنبه 19 آبان ماه 1395 در جریان مناظره اکبر اعلمی ، کاندیدای رد صلاحیت ...
  اخبار برگزیده
جانشین بسیج اساتید گلستان از برگزاری دو برنامه محوری استانی خبر داد و گفت : همایش بصیرت «م ...
به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج اساتید استان گلستان، در پی هجمه و هتاک های صورت گرفته به ...
متاسفانه در روز چهارشنبه 19 آبان ماه 1395 در جریان مناظره اکبر اعلمی ، کاندیدای رد صلاحیت ...
  اخبار عمومی
جانشین بسیج اساتید گلستان از برگزاری دو برنامه محوری استانی خبر داد و گفت : همایش بصیرت «م ...
به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج اساتید استان گلستان، در پی هجمه و هتاک های صورت گرفته به ...
متاسفانه در روز چهارشنبه 19 آبان ماه 1395 در جریان مناظره اکبر اعلمی ، کاندیدای رد صلاحیت ...
  اخبار دانشگاهها
جانشین بسیج اساتید گلستان از برگزاری دو برنامه محوری استانی خبر داد و گفت : همایش بصیرت «م ...
به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج اساتید استان گلستان، در پی هجمه و هتاک های صورت گرفته به ...
متاسفانه در روز چهارشنبه 19 آبان ماه 1395 در جریان مناظره اکبر اعلمی ، کاندیدای رد صلاحیت ...