عنوان سایت
چهارشنبه 5اردیبهشت 1397
  اخبار سازمان
نظام اسلامی از هرجهت و در تمام زمینه ها لازم است که در اوج اقتدار باشد.و این همان نگاه اما ...
رئیس بسیج اساتید دانشگاه دولتی گنبدکاووس بر لزوم رسیدگی بیشتر مسوولان به امورات کشوری و رف ...
رئیس دانشگاه پیام‎نور گنبدکاووس با تاکید بر اینکه پیرامون توان موشکی ایران اسلامی هیچ مذاک ...
چیزی بنام برجام موشکی وجود نداشته و نخواهد داشت. طبق قانون اساسی و ابجاد حق ملی کشور باید ...
به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج اساتید استان گلستان ، حجت‌الاسلام سیدعلی طاهری در نشست خب ...
حضرت امام خامنه ای "مدظله العالی" : حماسه مردم در 9 دی 88 بسیار فراتر از پیش بینی ها بود و ...
  اخبار برگزیده
نظام اسلامی از هرجهت و در تمام زمینه ها لازم است که در اوج اقتدار باشد.و این همان نگاه اما ...
رئیس بسیج اساتید دانشگاه دولتی گنبدکاووس بر لزوم رسیدگی بیشتر مسوولان به امورات کشوری و رف ...
رئیس دانشگاه پیام‎نور گنبدکاووس با تاکید بر اینکه پیرامون توان موشکی ایران اسلامی هیچ مذاک ...
چیزی بنام برجام موشکی وجود نداشته و نخواهد داشت. طبق قانون اساسی و ابجاد حق ملی کشور باید ...
به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج اساتید استان گلستان ، حجت‌الاسلام سیدعلی طاهری در نشست خب ...
حضرت امام خامنه ای "مدظله العالی" : حماسه مردم در 9 دی 88 بسیار فراتر از پیش بینی ها بود و ...
  اخبار عمومی
نظام اسلامی از هرجهت و در تمام زمینه ها لازم است که در اوج اقتدار باشد.و این همان نگاه اما ...
رئیس بسیج اساتید دانشگاه دولتی گنبدکاووس بر لزوم رسیدگی بیشتر مسوولان به امورات کشوری و رف ...
رئیس دانشگاه پیام‎نور گنبدکاووس با تاکید بر اینکه پیرامون توان موشکی ایران اسلامی هیچ مذاک ...
چیزی بنام برجام موشکی وجود نداشته و نخواهد داشت. طبق قانون اساسی و ابجاد حق ملی کشور باید ...
به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج اساتید استان گلستان ، حجت‌الاسلام سیدعلی طاهری در نشست خب ...
حضرت امام خامنه ای "مدظله العالی" : حماسه مردم در 9 دی 88 بسیار فراتر از پیش بینی ها بود و ...
  اخبار دانشگاهها
نظام اسلامی از هرجهت و در تمام زمینه ها لازم است که در اوج اقتدار باشد.و این همان نگاه اما ...
رئیس بسیج اساتید دانشگاه دولتی گنبدکاووس بر لزوم رسیدگی بیشتر مسوولان به امورات کشوری و رف ...
رئیس دانشگاه پیام‎نور گنبدکاووس با تاکید بر اینکه پیرامون توان موشکی ایران اسلامی هیچ مذاک ...
چیزی بنام برجام موشکی وجود نداشته و نخواهد داشت. طبق قانون اساسی و ابجاد حق ملی کشور باید ...
به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج اساتید استان گلستان ، حجت‌الاسلام سیدعلی طاهری در نشست خب ...
حضرت امام خامنه ای "مدظله العالی" : حماسه مردم در 9 دی 88 بسیار فراتر از پیش بینی ها بود و ...