آخرین اخبار

با مدیریت کانون بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان بندرگز و با حضور برجسته اساتید بسیجی استان گلستان همایش ملی بانوی کوثر و تکریم از مقام شامخ حضرت خدیجه (س) برگزار شد.

کانون ها

با مدیریت کانون بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان بندرگز و با حضور برجسته اساتید بسیجی استان گلستان همایش ملی بانوی کوثر و تکریم از مقام شامخ حضرت خدیجه (س) برگزار شد.

معرفی آثار اساتید

معرفی اساتید