عنوان سایت
یکشنبه 2آبان 1395
  اخبار سازمان
مسئول محترم نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه های استان گلستان در جمع عزادارن حسینی در امام زاد ...
دسته روی بزرگ جامعه دانشگاهیان استان در روز یکشنبه مورخه 1395/07/18 از ساعت 9صبح الی 11 از ...
دسته روی بزرگ جامعه دانشگاهیان استان در روز یکشنبه مورخه 1395/07/18 از ساعت 9صبح الی 11 از ...
دکتر یداله سپهری از اساتید دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان کلاس درس خود را در جو ...
هشت سال دفاع مقدس ما صرفاً یک امتداد زمانی و فقط یک برهه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی زمانی نیست؛ گنجینه‌‌ ...
رئیس بسیج اساتید گلستان گفت: عدم پیروی از ولایت فقیه، سکوت برخی خواص به علت ترس از جان و م ...
به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج اساتید استان گلستان به نقل از خبرگزاری شبستان: جانشین ساز ...
  اخبار برگزیده
مسئول محترم نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه های استان گلستان در جمع عزادارن حسینی در امام زاد ...
دسته روی بزرگ جامعه دانشگاهیان استان در روز یکشنبه مورخه 1395/07/18 از ساعت 9صبح الی 11 از ...
دسته روی بزرگ جامعه دانشگاهیان استان در روز یکشنبه مورخه 1395/07/18 از ساعت 9صبح الی 11 از ...
دکتر یداله سپهری از اساتید دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان کلاس درس خود را در جو ...
هشت سال دفاع مقدس ما صرفاً یک امتداد زمانی و فقط یک برهه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی زمانی نیست؛ گنجینه‌‌ ...
رئیس بسیج اساتید گلستان گفت: عدم پیروی از ولایت فقیه، سکوت برخی خواص به علت ترس از جان و م ...
به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج اساتید استان گلستان به نقل از خبرگزاری شبستان: جانشین ساز ...
  اخبار عمومی
مسئول محترم نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه های استان گلستان در جمع عزادارن حسینی در امام زاد ...
دسته روی بزرگ جامعه دانشگاهیان استان در روز یکشنبه مورخه 1395/07/18 از ساعت 9صبح الی 11 از ...
دسته روی بزرگ جامعه دانشگاهیان استان در روز یکشنبه مورخه 1395/07/18 از ساعت 9صبح الی 11 از ...
دکتر یداله سپهری از اساتید دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان کلاس درس خود را در جو ...
هشت سال دفاع مقدس ما صرفاً یک امتداد زمانی و فقط یک برهه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی زمانی نیست؛ گنجینه‌‌ ...
رئیس بسیج اساتید گلستان گفت: عدم پیروی از ولایت فقیه، سکوت برخی خواص به علت ترس از جان و م ...
به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج اساتید استان گلستان به نقل از خبرگزاری شبستان: جانشین ساز ...
  اخبار دانشگاهها
مسئول محترم نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه های استان گلستان در جمع عزادارن حسینی در امام زاد ...
دسته روی بزرگ جامعه دانشگاهیان استان در روز یکشنبه مورخه 1395/07/18 از ساعت 9صبح الی 11 از ...
دسته روی بزرگ جامعه دانشگاهیان استان در روز یکشنبه مورخه 1395/07/18 از ساعت 9صبح الی 11 از ...
هشت سال دفاع مقدس ما صرفاً یک امتداد زمانی و فقط یک برهه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی زمانی نیست؛ گنجینه‌‌ ...
رئیس بسیج اساتید گلستان گفت: عدم پیروی از ولایت فقیه، سکوت برخی خواص به علت ترس از جان و م ...
به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج اساتید استان گلستان به نقل از خبرگزاری شبستان: جانشین ساز ...
به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج اساتید به نقل از خبرگزاری شبستان از گرگان ، حجت الاسلام و ...