عنوان سایت
شنبه 5تیر 1395
  اخبار سازمان
حجت‌الاسلام والمسلمین حسنعلی مازندرانی در همایش گرامیداشت سالروز بسیج اساتید با اشاره به ا ...
جانشین بسیج اساتید دانشگاه های استان گلستان گفت:شورای هماهنگی بسیج شورایی متشکل از حضور بس ...
رئیس بسیج اساتید گلستان گفت: جهان به سرعت در حال رشد و توسعه است لذا برای جبران عقب ماندگی ...
با حضور 150 نفر از اساتید تراز اول دانشگاه های استان گلستان دوره پیوست نگاری فرهنگی برگزار ...
جانشین سازمان بسیج اساتید استان گلستان با اشاره به برگزاری اردوهای زیارتی راهیان نور گفت: ...
  اخبار برگزیده
حجت‌الاسلام والمسلمین حسنعلی مازندرانی در همایش گرامیداشت سالروز بسیج اساتید با اشاره به ا ...
جانشین بسیج اساتید دانشگاه های استان گلستان گفت:شورای هماهنگی بسیج شورایی متشکل از حضور بس ...
رئیس بسیج اساتید گلستان گفت: جهان به سرعت در حال رشد و توسعه است لذا برای جبران عقب ماندگی ...
با حضور 150 نفر از اساتید تراز اول دانشگاه های استان گلستان دوره پیوست نگاری فرهنگی برگزار ...
جانشین سازمان بسیج اساتید استان گلستان با اشاره به برگزاری اردوهای زیارتی راهیان نور گفت: ...
  اخبار عمومی
حجت‌الاسلام والمسلمین حسنعلی مازندرانی در همایش گرامیداشت سالروز بسیج اساتید با اشاره به ا ...
جانشین بسیج اساتید دانشگاه های استان گلستان گفت:شورای هماهنگی بسیج شورایی متشکل از حضور بس ...
رئیس بسیج اساتید گلستان گفت: جهان به سرعت در حال رشد و توسعه است لذا برای جبران عقب ماندگی ...
با حضور 150 نفر از اساتید تراز اول دانشگاه های استان گلستان دوره پیوست نگاری فرهنگی برگزار ...
  اخبار دانشگاهها
حجت‌الاسلام والمسلمین حسنعلی مازندرانی در همایش گرامیداشت سالروز بسیج اساتید با اشاره به ا ...
جانشین بسیج اساتید دانشگاه های استان گلستان گفت:شورای هماهنگی بسیج شورایی متشکل از حضور بس ...
رئیس بسیج اساتید گلستان گفت: جهان به سرعت در حال رشد و توسعه است لذا برای جبران عقب ماندگی ...
با حضور 150 نفر از اساتید تراز اول دانشگاه های استان گلستان دوره پیوست نگاری فرهنگی برگزار ...
جانشین سازمان بسیج اساتید استان گلستان با اشاره به برگزاری اردوهای زیارتی راهیان نور گفت: ...