عنوان سایت
یکشنبه 10مرداد 1395
  اخبار سازمان
روز قدس ، روز فریاد دنیای اسلام ، روز وحدت و همدلی امت اسلامی ، روز فریاد رهایی فلسطین ، ر ...
حجت‌الاسلام والمسلمین حسنعلی مازندرانی در همایش گرامیداشت سالروز بسیج اساتید با اشاره به ا ...
جانشین بسیج اساتید دانشگاه های استان گلستان گفت:شورای هماهنگی بسیج شورایی متشکل از حضور بس ...
رئیس بسیج اساتید گلستان گفت: جهان به سرعت در حال رشد و توسعه است لذا برای جبران عقب ماندگی ...
با حضور 150 نفر از اساتید تراز اول دانشگاه های استان گلستان دوره پیوست نگاری فرهنگی برگزار ...
  اخبار برگزیده
روز قدس ، روز فریاد دنیای اسلام ، روز وحدت و همدلی امت اسلامی ، روز فریاد رهایی فلسطین ، ر ...
حجت‌الاسلام والمسلمین حسنعلی مازندرانی در همایش گرامیداشت سالروز بسیج اساتید با اشاره به ا ...
جانشین بسیج اساتید دانشگاه های استان گلستان گفت:شورای هماهنگی بسیج شورایی متشکل از حضور بس ...
رئیس بسیج اساتید گلستان گفت: جهان به سرعت در حال رشد و توسعه است لذا برای جبران عقب ماندگی ...
با حضور 150 نفر از اساتید تراز اول دانشگاه های استان گلستان دوره پیوست نگاری فرهنگی برگزار ...
  اخبار عمومی
روز قدس ، روز فریاد دنیای اسلام ، روز وحدت و همدلی امت اسلامی ، روز فریاد رهایی فلسطین ، ر ...
حجت‌الاسلام والمسلمین حسنعلی مازندرانی در همایش گرامیداشت سالروز بسیج اساتید با اشاره به ا ...
جانشین بسیج اساتید دانشگاه های استان گلستان گفت:شورای هماهنگی بسیج شورایی متشکل از حضور بس ...
رئیس بسیج اساتید گلستان گفت: جهان به سرعت در حال رشد و توسعه است لذا برای جبران عقب ماندگی ...
با حضور 150 نفر از اساتید تراز اول دانشگاه های استان گلستان دوره پیوست نگاری فرهنگی برگزار ...
  اخبار دانشگاهها
روز قدس ، روز فریاد دنیای اسلام ، روز وحدت و همدلی امت اسلامی ، روز فریاد رهایی فلسطین ، ر ...
حجت‌الاسلام والمسلمین حسنعلی مازندرانی در همایش گرامیداشت سالروز بسیج اساتید با اشاره به ا ...
جانشین بسیج اساتید دانشگاه های استان گلستان گفت:شورای هماهنگی بسیج شورایی متشکل از حضور بس ...
رئیس بسیج اساتید گلستان گفت: جهان به سرعت در حال رشد و توسعه است لذا برای جبران عقب ماندگی ...
با حضور 150 نفر از اساتید تراز اول دانشگاه های استان گلستان دوره پیوست نگاری فرهنگی برگزار ...