عنوان سایت
دوشنبه 5مهر 1395
  اخبار سازمان
رئیس بسیج اساتید گلستان گفت: عدم پیروی از ولایت فقیه، سکوت برخی خواص به علت ترس از جان و م ...
به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج اساتید استان گلستان به نقل از خبرگزاری شبستان: جانشین ساز ...
به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج اساتید به نقل از خبرگزاری شبستان از گرگان ، حجت الاسلام و ...
بسمه تعالی روسای محترم قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران سلام علیکم غایت اهداف انقلاب شک ...
به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج اساتید استان گلستان ؛ در نشست شورای جهاد علمی بسیج اساتید ...
ریاست و اعضای محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی سلام علیکم ؛ شنیدن این خبر که بعضی از اعضای ...
به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج اساتید استان گلستان ؛ نظارت ستادی علمی پژوهشی از برنامه ه ...
  اخبار برگزیده
رئیس بسیج اساتید گلستان گفت: عدم پیروی از ولایت فقیه، سکوت برخی خواص به علت ترس از جان و م ...
به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج اساتید استان گلستان به نقل از خبرگزاری شبستان: جانشین ساز ...
به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج اساتید به نقل از خبرگزاری شبستان از گرگان ، حجت الاسلام و ...
بسمه تعالی روسای محترم قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران سلام علیکم غایت اهداف انقلاب شک ...
به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج اساتید استان گلستان ؛ در نشست شورای جهاد علمی بسیج اساتید ...
ریاست و اعضای محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی سلام علیکم ؛ شنیدن این خبر که بعضی از اعضای ...
به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج اساتید استان گلستان ؛ نظارت ستادی علمی پژوهشی از برنامه ه ...
  اخبار عمومی
رئیس بسیج اساتید گلستان گفت: عدم پیروی از ولایت فقیه، سکوت برخی خواص به علت ترس از جان و م ...
به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج اساتید استان گلستان به نقل از خبرگزاری شبستان: جانشین ساز ...
به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج اساتید به نقل از خبرگزاری شبستان از گرگان ، حجت الاسلام و ...
بسمه تعالی روسای محترم قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران سلام علیکم غایت اهداف انقلاب شک ...
به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج اساتید استان گلستان ؛ در نشست شورای جهاد علمی بسیج اساتید ...
ریاست و اعضای محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی سلام علیکم ؛ شنیدن این خبر که بعضی از اعضای ...
به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج اساتید استان گلستان ؛ نظارت ستادی علمی پژوهشی از برنامه ه ...
  اخبار دانشگاهها
رئیس بسیج اساتید گلستان گفت: عدم پیروی از ولایت فقیه، سکوت برخی خواص به علت ترس از جان و م ...
به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج اساتید استان گلستان به نقل از خبرگزاری شبستان: جانشین ساز ...
به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج اساتید به نقل از خبرگزاری شبستان از گرگان ، حجت الاسلام و ...
بسمه تعالی روسای محترم قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران سلام علیکم غایت اهداف انقلاب شک ...
به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج اساتید استان گلستان ؛ در نشست شورای جهاد علمی بسیج اساتید ...
ریاست و اعضای محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی سلام علیکم ؛ شنیدن این خبر که بعضی از اعضای ...
به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج اساتید استان گلستان ؛ نظارت ستادی علمی پژوهشی از برنامه ه ...