عنوان سایت
چهارشنبه 3شهریور 1395
  اخبار سازمان
هشتمین جلسه شورای مرکزی و مدیران کانون های سازمان بسیج اساتید دانشگاه های استان گلستان با ...
همزمان با برگزاری هفدهمین اجلاس سالیانه اساتید بسیجی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور هم ...
جانشین سازمان بسیج اساتید کشور بااشاره به توجه رهبری معظم انقلاب به حوزه اقتصاد و نامگذاری ...
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس : تبیین روش های عملی برای رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی بر عهده د ...
نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تاكيد كرد : هم اکنون جمهوري اسلامي ایران د ...
روز قدس ، روز فریاد دنیای اسلام ، روز وحدت و همدلی امت اسلامی ، روز فریاد رهایی فلسطین ، ر ...
  اخبار برگزیده
هشتمین جلسه شورای مرکزی و مدیران کانون های سازمان بسیج اساتید دانشگاه های استان گلستان با ...
همزمان با برگزاری هفدهمین اجلاس سالیانه اساتید بسیجی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور هم ...
جانشین سازمان بسیج اساتید کشور بااشاره به توجه رهبری معظم انقلاب به حوزه اقتصاد و نامگذاری ...
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس : تبیین روش های عملی برای رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی بر عهده د ...
نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تاكيد كرد : هم اکنون جمهوري اسلامي ایران د ...
روز قدس ، روز فریاد دنیای اسلام ، روز وحدت و همدلی امت اسلامی ، روز فریاد رهایی فلسطین ، ر ...
  اخبار عمومی
هشتمین جلسه شورای مرکزی و مدیران کانون های سازمان بسیج اساتید دانشگاه های استان گلستان با ...
همزمان با برگزاری هفدهمین اجلاس سالیانه اساتید بسیجی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور هم ...
جانشین سازمان بسیج اساتید کشور بااشاره به توجه رهبری معظم انقلاب به حوزه اقتصاد و نامگذاری ...
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس : تبیین روش های عملی برای رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی بر عهده د ...
نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تاكيد كرد : هم اکنون جمهوري اسلامي ایران د ...
روز قدس ، روز فریاد دنیای اسلام ، روز وحدت و همدلی امت اسلامی ، روز فریاد رهایی فلسطین ، ر ...
  اخبار دانشگاهها
هشتمین جلسه شورای مرکزی و مدیران کانون های سازمان بسیج اساتید دانشگاه های استان گلستان با ...
همزمان با برگزاری هفدهمین اجلاس سالیانه اساتید بسیجی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور هم ...
جانشین سازمان بسیج اساتید کشور بااشاره به توجه رهبری معظم انقلاب به حوزه اقتصاد و نامگذاری ...
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس : تبیین روش های عملی برای رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی بر عهده د ...
نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تاكيد كرد : هم اکنون جمهوري اسلامي ایران د ...
روز قدس ، روز فریاد دنیای اسلام ، روز وحدت و همدلی امت اسلامی ، روز فریاد رهایی فلسطین ، ر ...